Пратениците да изгласаат амандмани на Уставот со кои ќе се потврди уставноста на СЈО

ВМРО-Народна партија уште од самиот почеток ја подржа идејата за формирање и функционирање на Специјалното Јавно Обвинителство. Меѓутоа, заради избрзаниот и недоволно подготвен Закон за специјално јавно обвинителство кој беше донесен од Собранието на РМ и неусогласеноста на истиот со Уставот на Р.Македонија, се создаде невидена конфузија и забуна во одредени стручни кругови од областа на правото. Во зависност од политичката определба, опозициска или позициска, толкувањата за уставноста на законот, се различни. Спротиставеноста на мислењата одат дотаму, што човек ќе помисли дека се работи за две држави, со сосема различни уставно правни поредоци, а не за Р.Македонија.

vmro_np

ВМРО-Народна партија заради горе наведеното, ги смета за неоправдани, непринципиелни и недолични ултимативните притисоци од одредени кругови врз Уставниот суд на РМ, за изјаснување за уставноста на постоењето на СЈО.

ВМРО-Народна партија за надминување на овој проблем предлага, Собранието на РМ да донесе амандмани што ќе станат составен дел на Уставот на РМ, со кои ќе се потврди уставноста на Специјалното Јавно Обвинителство и други пропратни институции. Без ова интервенција, сите правни дејствија ќе бидат прогласени за неуставни, затоа што во Уставот на Р.Македонија јасно стои дека Јавното обвинителство и судовите се единствени и со закон е забрането формирање на други.

ВМРО-Народна партија бара сите политички партии во Собранието на Р.Македонија едногласно да ја подржат оваа уставна иницијатива, како во случајот при донесувањето на Законот за СЈО. Напоменуваме дека ваква пракса се применувала и во други држави и се покажала како многу успешна.