Ванчо Костоски

Ванчо Костоски
Член на Извршен Комитет на ВМРО-Народна партија

Дата и место на раѓање
08.12.1967 во Охрид

Образование
Машински факултет – Скопје, дипл. машински инжинер

Професионален ангажман
1997-1999, комунален инспектор во Охрид
1999-2006 македонски телекомуникации Охрид- маркетинг
2006-2009 приватна фирма (градежништво)

Политички ангажман
– Член на ВМРО- ДПМНЕ од 17.06.1990 во Скопје
– Секретар на М.К. железничка-Охрид
– 1993 потпретседател на УМС ВМРО-ДПМНЕ Охрид
– 1994-1999претседател на УМС-ВМРО-ДПМНЕ Охрид
– 1996 советник во собрание на општина Охрид
– 1999-2000 претседател на совет на општина Охрид
– 2003-2009 претседател на ВМРО НП Охрид
– 2007-2009 член на Извршен Комитет на ВМРО-НП