Генерален секретар

 

Ljupco BalkoskiЉупчо Балкоски
Генерален секретар на ВМРО-Народна партија

 

Дата и место на раѓање:
17. 01. 1966, Струга

 

Образование:
Архитектонски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје

 

Професионален и политички ангажман
Главен републички инспектор за урбанизам и градежништво при Министерство за транспорт и врски, од 1999 до 2000;
Министер за транспорт и врски на Република Македонија, од 2000 до 2002;
Пратеник во Собранието на Република Македонија, од 2002 до 2006;

 

Партиски ангажман
Член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ, 2003-2004
Член на ИК на ВМРО-НП, 2004-2010
Странски јазици: англиски, руски