Унија на млади сили

Раководство на УМС на ВМРО-Народна партија

Претседател:

– Дино Блажески

Потпретседател:

– Мартин Додевски

Секретар:

– Дарко Пешевски

Членови на Извршен комитет:

– Благоја Здравковски
– Невзат Рамановски
– Томи Илиевски
– Марија Бојковска
– Гоце Ружински
– Сања Горгиева
– Филип Јовановски
– Емилија Котевска
– Кристијан Петровски
– Верица Боболинска