Љупчо Балкоски

Љупчо Балкоски
Генерален секретар на ВМРО-Народна партија
Дата и место на раѓање:

17. 01. 1966, Струга

Образование:
Архитектонски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје

Професионален и политички ангажман

Главен републички инспектор за урбанизам и градежништво при Министерство за транспорт и врски, од 1999 до 2000;
Министер за транспорт и врски на Република Македонија, од 2000 до 2002;
Пратеник во Собранието на Република Македонија, од 2002 до 2006;

Партиски ангажман
Член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ, 2003-2004
Член на ИК на ВМРО-НП, 2004-2010
Странски јазици: англиски, руски