Никола Апостолоски

Никола Апостолоски
Член на Извршниот Комитет на ВМРО-Народна партија

Дата и место на раѓање
20.02.1948 год. Прилеп

Образование
Градежен факултет – Скопје – Дипломиран градежен инжинер

Професионален ангажман
технички директор во ,,Техничка секција,, – Прилеп
технички директор во ВП ,,Стерна,, – Прилеп
Началник во Мин. за урбанизам, градеж. и заштита на жив. сред. во Прилеп.
До 2005 год. бев вработен во Министерството за транспорт и врски подрачна единица Прилеп како стручен соработник.
Од 2005 година во општина Долнени како советник во одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

Партиски ангажман
Во 1990 г. еден од основачите на ВМРО- ДПМНЕ во Прилеп
1990-1994 г. пратеник во Првиот состав на Македонскиот парламент
2009 г. Кандидат за градоначалник на Прилеп од ВМРО-НП