Проф. д-р Драган Колчаковски

Проф. д-р Драган Колчаковски
Член на Извршен Комитет на ВМРО-Народна партија

Дата и место на раѓање
23.06.1958 Скопје

Професионален ангажман
– Природно-математички факултет-Скопје (1984 год.), редовен професор
– околу 80 трудови објавени во домашни и странски списанија главно од областа на геоморфологијата и геоекологијата, 3 монографии и 5 универзитетски учеб¬ници.

Политички ангажман
Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1990 година и член на ВМРО-НП од основањето.
Член на Извршниот Комитет на ВМРО-НП во периодот 2007-2009ч
Кандидат за градоначалник на Град Скопје од ВМРО-НП на последните локални избори.