Ристо Пецев

Ристо Пецев
Член на Извршен Комитет на ВМРО-Народна партија

Дата и место на раѓање
7.01.1958 година во Струмица

Образование
дипломирал на универзитетот Св Кирил и Методиј во Скопје на Правниот Факултет

Професионален ангажман
Работно искуство од 1990 до 1992 во Имотно правни работи во Струмица
Од 1992 година до 2000 година на работа во РГУ Одделение за премер и катастар Струмица
Од 2000 до 2002 година директор на подружница Електро Струмица во ЕСМ
Од 2002 до денес работам на застапување на ЕВН пред судовите и други државни органи

Партиски ангажман
Член на ВМРО ДПМНЕ од 1990 година па се до формирање на ВМРО Народна партија
Од 1991 до 1993 година секретар на ОК на ВМРО Дпмне во Струмица
Од 2000 до 2002 година претседател на ОК на ВМРО ДПМНЕ во Струмица
Активно учество во сите изборни циклуси
Од 1992 година учество на повеке конгреси на нашата емиграција во САД и Канада повеке посети на повеке Европски држави ипосебно посети на Друштвото на народите во Женева и посебно на Архивот за Македонија
Член на советот на општина Струмица од 2000 до 2005 година и координатор на Советнчката група од 2005 година јавно излегување пред медиумите дека советничката група од 5 члена ке ја претставува ВМРО народна партија