Слободан Близнаковски

Слободан Близнаковски
Член на Извршниот Комитет на ВМРО-Народна партија

Дата и место на раѓање
05.05.1965 г. с.Рудари, Леринска околија

Образование
Универзитет “Неофит Рилски”- Благоевград, Дипломиран комуниколог

Професионален и политички ангажман
1990-1996 година, одборник во Општинското Собрание на Чаир,1992 г. избран за претседател(градоначалник) на Собрание на Општина Чаир;
1992-1996 година, член на управен одбор на ЈП ДРИСЛА од Скопје;
1996-2000 г. член на Советот и претседавач со Советот на Општина Чаир;
2000-2002 година Советник на Градоначалникот на Општина Чаир;
2000-2005 година избран за советник во Советот на општина Чаир
2000-2005 година член на Совет на Град Скопје;
2000-2005 година, командант на Цивилна заштита на територијата на Општина Чаир;
2009 година, избран за член на Советот на Град Скопје.
Член на ВМРО од 1990 година.
Член е на Општиски Комитет на ВМРО-ДПМНЕ на Чаир и Член на ЦК
1995-1999 година, претседател на КИЕ 118;
1999-2002 година, претседател на КИЕ 83;
Од 2004 член е на ЦК на ВМРО-Народна партија;
2007-2009 година, член е на Извршниот Комитет на ВМРО-Народна партија.